Telah berlangsung satu Program Lawatan Penanda Aras PTSN ke PMJ yang diketuai oleh Encik Mohd Hasni bin Angterian bersama 21 orang kakitangan PTSN. Antara skop Program Lawatan Penanda Aras ini adalah tentang prosedur EOMS,pengurusan risiko dan peluang dan mesyuarat kajian semula pengurusan. Semoga hasil dapatan dari program ini dapat memberi input yang positif untuk UJK, PTSN. Terima buat semua warga PMJ yang terlibat dalam menjayakan program ini.
 
"𝑂𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑘𝑜𝑚𝑖𝑡𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑖𝑡𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖, 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑎ℎ 𝑏𝑒𝑟𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑎𝑘𝑢𝑡, 𝑟𝑎𝑔𝑢 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑏𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑚𝑒𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑡𝑢𝑔𝑎𝑠 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑢𝑛𝑔𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑘𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟ℎ𝑎𝑑𝑎𝑝 𝑚𝑒𝑟𝑒𝑘𝑎"